Česká liga Heroes of Might and Magic IV

Nepotvrzené záznamy her


„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain